LMCG Instagram

Budujemy strategie zarządzania w Kulturze Lean

Odchudzamy organizacje poprzez właściwe ustalenie celów, wskaźników i standardów menadżerskich, implementację efektywnego Systemu Sugestii oraz nadzór nad rentownością, dzięki wdrożeniu kontrolingu.

Poznaj szczegóły
Budujemy strategie zarządzania w Kulturze Lean

Konstruujemy efektywne procesy

Określamy optymalne przepływy. Wykorzystujemy między innymi mapowanie, VSM oraz DMAIC, balansowanie i standaryzację. Określamy właściwe wskaźniki procesu.

Poznaj szczegóły
Konstruujemy efektywne procesy

Rozwijamy kompetencje

Prowadzimy Akademię Lean Leadera, Lean Koordynatora i Lean Managera. Budujemy świadomość konieczności eliminacji marnotrawstwa wśród pracowników.

Poznaj szczegóły
Rozwijamy kompetencje

Uczymy TWI (Training Within Industry)

Prowadzimy instruktaże stanowiskowe, doskonalimy metody pracy i relacje pracownicze w sposób ustrukturyzowany wg klasycznej metody TWI, która przynosi świetne rezultaty przy wzmożonej rotacji pracowników.

Poznaj szczegóły
Uczymy TWI (Training Within Industry)

Wdrażamy narzędzia Lean Management

Implementujemy między innymi 5S, SMED, TPM, Kanban oraz Kaizen Event. Uczymy 5WHY, diagramu Ishikawy.

Poznaj szczegóły
Wdrażamy narzędzia Lean Management

Wprowadzamy narzędzia Zarządzania Jakością

W stadium wyboru dostawców i produkcji prototypowej stosujemy między innymi SQR oraz APQP. Wspieramy produkcję seryjną metodami, wśród których można wymienić TQM, SPC, czy MSA. Doskonalenie jakości i analizę problemów zapewniają metodyki takie jak 8D, A3, Poka Yoke, czy DOE.

Poznaj szczegóły
Wprowadzamy narzędzia Zarządzania Jakością

Doskonalimy procesy usługowe

Mapujemy procesy usługowe, realizujemy standaryzację pracy w biurze i usługach. Pomagamy uzyskiwać efekty z Lean w dziale sprzedaży i w pracy handlowców. Dzięki współpracy z Lean Service Institute organizujemy wizyty w pokazowym biurze Lean (Office Safari) w Niemczech.

Poznaj szczegóły
Doskonalimy procesy usługowe

Lean Management Consulting Group

LMCG to doświadczona firma doradczo-szkoleniowa o ugruntowanej pozycji na rynku, której partnerem strategicznym jest Lean Service Institute z Niemiec. Od wielu lat prowadzimy optymalizacje i szkolenia z zakresu Lean Management/Kaizen/Ciągłego Doskonalenia. Uzupełnieniem naszej oferty są warsztaty skupiające się na rozwoju kompetencji menadżerskich i kompleksowego zarządzania jakością, czyli tak zwanego TQM (Total Quality Management), TWI (Training Within Industry) czyli efektywnego przeprowadzania Instruktaży Stanowiskowych.

Rozwijając ludzi doskonalimy procesy biznesowe. Doradzamy naszym Klientom, jak zoptymalizować działania firmy. Pomagamy w prawidłowy sposób wprowadzać w życie założenia Lean Management na produkcji i w biurach. Zakres usług, jakie oferujemy, jest szeroki i obejmuje następujące zagadnienia: Lean Manufacturing, Lean Office, Kaizen, optymalizacja procesów, Hoshin Kanri, Shopfloor Management, Systemy Sugestii, SMED, 5S, TPM, TWI, TQM oraz wiele innych kluczowych dla osiągnięcia pełnego sukcesu w biznesie. Jednym z nich jest obiektywne ocenianie oraz analizowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, czyli tak zwany management consulting.

Budujemy i wzmacniamy kulturę Lean tworzącą warunki do ciągłego doskonalenia ludzi i organizacji. Dzięki wnikliwej diagnozie, kompleksowym programom wspierającym systemy zarządzania oraz promocji Lean (Lean Promotion Office) wspieramy firmy w tworzeniu zaangażowanych kultur organizacyjnych, zwiększając ich konkurencyjność i szanse na realizację celów biznesowych. Towarzyszymy naszym Klientom w drodze po sukces.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jaką wartość posiada profesjonalnie przygotowane i odpowiednio przeprowadzone szkolenie. Aktywnie uczestniczymy w działaniach mających na celu rozwój kompetencji kadry zarządzającej oraz zaangażowanie pracowników liniowych w realizację strategicznych celów firmy. Kaskadujemy cele strategiczne do operacyjnych oraz układamy systemy zarządzania po to, aby osiągać wymierne korzyści, podnosić szansę na osiągnięcie celów organizacji. Takie podejście wpływa na udoskonalenie procesów biznesowych oraz rozwija umiejętności z zakresu Lean Management. Wszystkie organizowane przez nas projekty, warsztaty i szkolenia mają na celu opracowanie oraz wdrożenie do działania spójnej i solidnej architektury sukcesu.

Aby organizacja funkcjonowała sprawnie, kluczowa jest postawa kadry menadżerskiej oraz kierowniczej. W związku z tym organizujemy szkolenia oraz różne Akademie w tym Akademia Lean Management, Akademia Zarządzania Projektami czy Akademia TWI, czyli kompleksowe podejście do rozwoju kompetencji wraz z realizacją zadań wdrożeniowych zakończonych egzaminem i certyfikacją. Efektem Akademii przeznaczonej dla osób zarządzających jest zrozumienie zasad i narzędzi Lean Management oraz umiejętność przekazania tych założeń swoim podwładnym, a wszystko to przy wypracowaniu konkretnego wyliczonego efektu z układania przedstawionego w postaci raportów A3 z realizacji zadań wdrożeniowych.

Przeprowadzane przez naszych specjalistów szkolenia pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy oraz przydatnych umiejętności z zakresu Lean. Uczą czytelnego raportowania i postępowania zgodnego z wypracowanym standardem. Natychmiastowym efektem tego działania jest wzrost poziomu jakości oraz szybkie wyeliminowanie kosztownego marnotrawstwa.

Promujemy kulturę Lean poprzez realizację Klubów i Konferencji. Realizujemy Lean Exchange Club po to, aby inspirować, motywować, doświadczać, bawić, przekonywać, budować świadomość i zaangażowanie w działania Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia.

Dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje indywidualnie oferujemy Studia podyplomowe MBA Lean Management oraz Lean Management Toolbox. Otworzyliśmy również otwartą Akademię Lean Management, czyli cykl szkoleń otwartych - po to, aby każdy z Państwa mógł skorzystać z naszej oferty.

Osoby pracujące dla Lean Management Consulting Group to doświadczeni fachowcy, pasjonaci swojej pracy, dla których filozofia Lean, Kaizen, oraz zagadnienia takie jak Management consulting nie mają tajemnic. W sposób zrozumiały i przystępny przeprowadzają każde szkolenie i przekazują niezbędną wiedzę Managerom i Pracownikom naszych Klientów.

Zaufali nam

Dakoma
Metsa
Fanar
Mando
wats
Instytut Mechaniki
karmar
inventronics
kompozyty
Aktiw
Alfa
Faurecia
IMgroup
impel
indesit
leader
lindorff
nerli
nowak
nsk
pct
pfleiderer
whirlpool

Czym się zajmujemy?

Budujemy strategie zarządzania w kulturze Lean

Odchudzamy organizacje poprzez właściwe ustalenie celów, wskaźników i standardów menadżerskich, implementację efektywnego Systemu Sugestii oraz nadzór nad rentownością, dzięki wdrożeniu kontrolingu.

Konstruujemy efektywne procesy

Określamy optymalne przepływy. Wykorzystujemy między innymi mapowanie, VSM oraz DMAIC, balansowanie i standaryzację. Określamy właściwe wskaźniki procesu.

Rozwijamy kompetencje

Prowadzimy Akademię Lean Leadera, Lean Koordynatora i Lean Managera. Budujemy świadomość konieczności eliminacji marnotrawstwa wśród pracowników.

Uczymy TWI (training within industry)

Prowadzimy instruktaże stanowiskowe, doskonalimy metody pracy i relacje pracownicze w sposób ustrukturyzowany wg klasycznej metody TWI, która przynosi świetne rezultaty przy wzmożonej rotacji pracowników.

Wdrażamy narzędzia Lean Management

Implementujemy między innymi 5S, SMED, TPM, Kanban oraz Kaizen Event. Uczymy 5WHY, diagramu Ishikawy, PSS oraz A3 i innych.

Wprowadzamy narzędzia zarządzania jakością

We wszystkich etapach produkcji. W stadium wyboru dostawców i produkcji prototypowej stosujemy między innymi SQR oraz APQP. Wspieramy produkcję seryjną metodami, wśród których można wymienić TQM, SPC, czy MSA. Doskonalenie jakości i analizę problemów zapewniają metodyki takie jak 8D, A3, Poka Yoke, czy DOE.

Doskonalimy procesy usługowe poprzez narzędzia Lean Service

Wraz z możliwością wizyty w pokazowym biurze Lean (Office Live). Mapujemy procesy usługowe, realizujemy standaryzację pracy w biurze i usługach. Pomagamy uzyskiwać efekty z Lean w dziale sprzedaży i w pracy handlowców.
^