LMCG Instagram

Budujemy strategie zarządzania w Kulturze Lean

Odchudzamy organizacje poprzez właściwe ustalenie celów, wskaźników i standardów menadżerskich, implementację efektywnego Systemu Sugestii oraz nadzór nad rentownością, dzięki wdrożeniu kontrolingu.

Poznaj szczegóły
Budujemy strategie zarządzania w Kulturze Lean

Konstruujemy efektywne procesy

Określamy optymalne przepływy. Wykorzystujemy między innymi mapowanie, VSM oraz DMAIC, balansowanie i standaryzację. Określamy właściwe wskaźniki procesu.

Poznaj szczegóły
Konstruujemy efektywne procesy

Rozwijamy kompetencje

Prowadzimy Akademię Lean Leadera, Lean Koordynatora i Lean Managera. Budujemy świadomość konieczności eliminacji marnotrawstwa wśród pracowników.

Poznaj szczegóły
Rozwijamy kompetencje

Uczymy TWI (Training Within Industry)

Prowadzimy instruktaże stanowiskowe, doskonalimy metody pracy i relacje pracownicze w sposób ustrukturyzowany wg klasycznej metody TWI, która przynosi świetne rezultaty przy wzmożonej rotacji pracowników.

Poznaj szczegóły
Uczymy TWI (Training Within Industry)

Wdrażamy narzędzia Lean Management

Implementujemy między innymi 5S, SMED, TPM, Kanban oraz Kaizen Event. Uczymy 5WHY, diagramu Ishikawy.

Poznaj szczegóły
Wdrażamy narzędzia Lean Management

Wprowadzamy narzędzia Zarządzania Jakością

W stadium wyboru dostawców i produkcji prototypowej stosujemy między innymi SQR oraz APQP. Wspieramy produkcję seryjną metodami, wśród których można wymienić TQM, SPC, czy MSA. Doskonalenie jakości i analizę problemów zapewniają metodyki takie jak 8D, A3, Poka Yoke, czy DOE.

Poznaj szczegóły
Wprowadzamy narzędzia Zarządzania Jakością

Doskonalimy procesy usługowe

Mapujemy procesy usługowe, realizujemy standaryzację pracy w biurze i usługach. Pomagamy uzyskiwać efekty z Lean w dziale sprzedaży i w pracy handlowców. Dzięki współpracy z Lean Service Institute organizujemy wizyty w pokazowym biurze Lean (Office Safari) w Niemczech.

Poznaj szczegóły
Doskonalimy procesy usługowe
Termin Nazwa szkolenia Miasto Cena
2019-10-29 TPM Kompleksowe zarządzanie Parkiem Maszynowym (szkolenie 2 dni) Wrocław 1600 PLN Zapisz się
2019-11-20 Hoshin Kanri ( szkolenie 2 dni ) Wrocław 1600 PLN Zapisz się
2019-12-11 TWI Relacje pracownicze ( szkolenie 2 dni ) Wrocław 1600 PLN Zapisz się

Zaufali nam

Dakoma
Metsa
Fanar
Mando
wats
Instytut Mechaniki
karmar
inventronics
kompozyty
Aktiw
Alfa
Faurecia
IMgroup
impel
indesit
leader
lindorff
nerli
nowak
nsk
pct
pfleiderer
whirlpool

Czym się zajmujemy?

Budujemy strategie zarządzania w kulturze Lean

Odchudzamy organizacje poprzez właściwe ustalenie celów, wskaźników i standardów menadżerskich, implementację efektywnego Systemu Sugestii oraz nadzór nad rentownością, dzięki wdrożeniu kontrolingu.

Konstruujemy efektywne procesy

Określamy optymalne przepływy. Wykorzystujemy między innymi mapowanie, VSM oraz DMAIC, balansowanie i standaryzację. Określamy właściwe wskaźniki procesu.

Rozwijamy kompetencje

Prowadzimy Akademię Lean Leadera, Lean Koordynatora i Lean Managera. Budujemy świadomość konieczności eliminacji marnotrawstwa wśród pracowników.

Uczymy TWI (training within industry)

Prowadzimy instruktaże stanowiskowe, doskonalimy metody pracy i relacje pracownicze w sposób ustrukturyzowany wg klasycznej metody TWI, która przynosi świetne rezultaty przy wzmożonej rotacji pracowników.

Wdrażamy narzędzia Lean Management

Implementujemy między innymi 5S, SMED, TPM, Kanban oraz Kaizen Event. Uczymy 5WHY, diagramu Ishikawy, PSS oraz A3 i innych.

Wprowadzamy narzędzia zarządzania jakością

We wszystkich etapach produkcji. W stadium wyboru dostawców i produkcji prototypowej stosujemy między innymi SQR oraz APQP. Wspieramy produkcję seryjną metodami, wśród których można wymienić TQM, SPC, czy MSA. Doskonalenie jakości i analizę problemów zapewniają metodyki takie jak 8D, A3, Poka Yoke, czy DOE.

Doskonalimy procesy usługowe poprzez narzędzia Lean Service

Wraz z możliwością wizyty w pokazowym biurze Lean (Office Live). Mapujemy procesy usługowe, realizujemy standaryzację pracy w biurze i usługach. Pomagamy uzyskiwać efekty z Lean w dziale sprzedaży i w pracy handlowców.
^