LMCG Instagram

Lean Exchange Club - Grudzień 2019

SYSTEM SUGESTII

jako element kultury ciągłego doskonalenia zorientowanej na jednostkę

 WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA; OSTROWSKIEGO 22; WROCŁAW
6 GRUDNIA 2019; GODZ. 10:00 - 15:00

 

Organizator

Partner Strategiczny

Partnerzy

 
 
 

Partnerzy Medialni

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na najbliższym spotkaniu Lean Exchange Club skupimy się nad Systemem Sugestii Pracowniczych, który stanowi fundament kultury ciągłego doskonalenia. Przepis na sprawnie działający System Sugestii Pracowniczych jest naprawdę prosty. W praktyce sukces polega na tym, aby był on jednocześnie dynamiczny, efektywny oraz angażujący Kadrę Kierowniczą. Tylko tyle albo aż tyle. Zapraszamy wszystkich Pasjonatów Lean Management i Ciągłego Doskonalenia!

Dla kogo organizowany jest Lean Exchange Club?

 • Lean / kaizen / Six Sigma / CI liderzy, koordynatorzy,
  managerowie potrzebujący inspiracji i odpowiedzi na
  nurtujące ich pytania
 • Managerowie / Kierownicy / Właściciele organizacji,
  którym bliski jest temat ciągłego doskonalenia organizacji
  oraz pracowników
 • Procesowcy / Jakościowcy / HRowcy, dla których
  rozwój ludzi i procesów jest bardzo ważny
 • Praktycy Ciągłego Doskonalenia, którzy potrzebują
  wymiany doświadczeń, inspiracji i pomysłów na nowe usprawnienia
  w organizacji.

Warunki uczestnictwa:

 Udział w spotkaniu LEC jest płatny wynosi 300 zł brutto/osobę. Dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach proponujemy rabat w wysokości 50% ceny, Klienci LMCG w ramach podpisanych umów mają jedno wejście gratis. Spotkamy się  6 grudnia 2019 we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Handlowej przy ul. Ostrowskiego 22 w auli, w godz. 10:00-15:00

Regulamin uczestnictwa:

 1. Cena uczestnictwa w wydarzeniu obejmuje materiały, warsztaty oraz przerwy kawowe. Cena wynosi 300 zł brutto/osoba.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie mailem skanu zgłoszenia wraz z podpisem i pieczątką oraz dokonanie płatności przelewem zgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu.
 3. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty zostanie przesłane mailem potwierdzenie uczestnictwa, które uprawnia do udziału w LEC. Jednocześnie zostanie przesłana faktura VAT.
 4. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora LEC. Dane kontaktowe zostaną przekazane do jednokrotnego użycia przez Partnerów LEC.
 5. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wszystkie propozycje programu LEC, są potwierdzone. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości biletu.
 8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 9. Zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać na adres: office@lmcg.com.pl z dopiskiem „Rezygnacja z konferencji” lub telefonicznie.
 10. Jest możliwość przekazania udziału w LEC osobą trzecim, w przypadku braku możliwości udziału osoby zgłoszonej.
 11. Dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach przewidziany rabat w wysokości 50% ceny biletu. Klienci LMCG – udział bezpłatny w ramach podpisanych umów.
 12. W przypadku gdyby LEC nie odbył się z winy Organizatorów, Zgłaszającym zostanie zwrócona pełna kwota.

 

LMCG to firma szkoleniowo-doradcza. Działamy w obszarach takich jak: Lean, Kaizen, Jakość oraz rozwój kompetencji menedżerskich. Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe. Lean Management Consulting Group funkcjonuje na bazie doświadczeń wielu konsultantów – pasjonatów w swoim fachu, którzy wiedzą, jak uzyskać efekt z układania. Naszym partnerem strategicznym jest Lean Service Institute Niemcy. Naszym celem jest utworzenie pełnego spektrum możliwości rozwoju kadry, dlatego organizujemy m.in. Lean Exchange Club, Międzynarodowe Forum Lean Management, realizujemy studia podyplomowe „Lean Management” i „Zaawansowane Metody Zarządzania Jakością” oraz umożliwiamy wizyty referencyjne. Wszystko to po to, aby wspierać doskonalenie procesów i rozwój ludzi.

Dolnośląscy Pracodawcy to związek pracodawców, zrzeszający blisko 160 firm działających w regionie. Stanowi jedną z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku. Celem jej działalności jest ochrona praw pracodawców oraz zwiększenie ich roli i znaczenia w życiu publicznym, a także w kształtowaniu prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju. Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców, członkowie indywidualni, pracodawcy posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy. Łącznie w Konfederacji Lewiatan zrzeszonych jest ponad 4100 firm, tworzących łącznie 1 050 000 miejsc pracy.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. W ofercie instytucji znajdują się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane MBA współtworzone z partnerami biznesowymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, powstał rozwojowy i przyszłościowy program nauczania studentów, będących filarem naszej instytucji. Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące aż 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę prowadzących. Ta metoda kształcenia uczy umiejętności niezbędnych w biznesie takich jak: praca w zespole, przedsiębiorczość, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, negocjacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysem, języki obce. Misją Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu jest kształcenie dla pracy, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.

 

SYSTEM SUGESTII

jako element kultury ciągłego doskonalenia zorientowanej na jednostkę

 WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA; OSTROWSKIEGO 22; WROCŁAW
6 GRUDNIA 2019; GODZ. 10:00 - 15:00

 

Partnerzy

 
 
 

Partnerzy Medialni

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na najbliższym spotkaniu Lean Exchange Club skupimy się nad Systemem Sugestii Pracowniczych, który stanowi fundament kultury ciągłego doskonalenia. Przepis na sprawnie działający System Sugestii Pracowniczych jest naprawdę prosty. W praktyce sukces polega na tym, aby był on jednocześnie dynamiczny, efektywny oraz angażujący Kadrę Kierowniczą. Tylko tyle albo aż tyle. Zapraszamy wszystkich Pasjonatów Lean Management i Ciągłego Doskonalenia!

Dla kogo organizowany jest Lean Exchange Club?

 • Lean / kaizen / Six Sigma / CI liderzy, koordynatorzy,
  managerowie potrzebujący inspiracji i odpowiedzi na
  nurtujące ich pytania
 • Managerowie / Kierownicy / Właściciele organizacji,
  którym bliski jest temat ciągłego doskonalenia organizacji
  oraz pracowników
 • Procesowcy / Jakościowcy / HRowcy, dla których
  rozwój ludzi i procesów jest bardzo ważny
 • Praktycy Ciągłego Doskonalenia, którzy potrzebują
  wymiany doświadczeń, inspiracji i pomysłów na nowe usprawnienia
  w organizacji.

Warunki uczestnictwa:

 Udział w spotkaniu LEC jest płatny wynosi 300 zł brutto/osobę. Dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach proponujemy rabat w wysokości 50% ceny, Klienci LMCG w ramach podpisanych umów mają jedno wejście gratis. Spotkamy się  6 grudnia 2019 we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Handlowej przy ul. Ostrowskiego 22 w auli, w godz. 10:00-15:00

Regulamin uczestnictwa:

 1. Cena uczestnictwa w wydarzeniu obejmuje materiały, warsztaty oraz przerwy kawowe. Cena wynosi 300 zł brutto/osoba.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie mailem skanu zgłoszenia wraz z podpisem i pieczątką oraz dokonanie płatności przelewem zgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu.
 3. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty zostanie przesłane mailem potwierdzenie uczestnictwa, które uprawnia do udziału w LEC. Jednocześnie zostanie przesłana faktura VAT.
 4. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora LEC. Dane kontaktowe zostaną przekazane do jednokrotnego użycia przez Partnerów LEC.
 5. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wszystkie propozycje programu LEC, są potwierdzone. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości biletu.
 8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 9. Zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać na adres: office@lmcg.com.pl z dopiskiem „Rezygnacja z konferencji” lub telefonicznie.
 10. Jest możliwość przekazania udziału w LEC osobą trzecim, w przypadku braku możliwości udziału osoby zgłoszonej.
 11. Dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach przewidziany rabat w wysokości 50% ceny biletu. Klienci LMCG – udział bezpłatny w ramach podpisanych umów.
 12. W przypadku gdyby LEC nie odbył się z winy Organizatorów, Zgłaszającym zostanie zwrócona pełna kwota.
^