LMCG Instagram

Zarządzanie Projektami Lean – cz. I

Cele:

 • Przećwiczenie sposobu definiowania projektu, planowania projektu, analizy ryzyk
 • Zebranie wiadomości na temat harmonogramowania działań w projekcie, planowania komunikacji i monitoringu projektu
 • Przećwiczenie tworzenia harmonogramu projektu
 • Zweryfikowanie dotychczasowego sposobu prowadzenia projektów i podejmowanie usprawnień
  anie-projektami-w-sytuacjach-kryzysowych.html

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Definiowanie projektu
 • Planowanie projektu
 • Analiza ryzyk w projekcie
 • Harmonogram działań
 • Planowanie strategii komunikacyjnej w projekcie
 • Realizacja projektu
 • Monitoring projektu
 • Podejmowanie działań korygujących w projekcie
 • Ocena i zamknięcie projektu

Efekty:

 • Uzyskanie solidnej podstawy teoretycznej i praktycznych przykładów w zakresie metodyki zarządzania projektami
 • Zwiększenie efektywności i poczucia pewności w zarządzaniu projektami
 • Znajomość zasad powodujących realizację projektów na czas, w odpowiedniej jakości działań i realizacji celu
 • Umiejętność analizy ryzyk projektu i przeciwdziałania nim

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^