LMCG Instagram

Szkolenia Lean Managment, Lean Manufacturing

wspierające wdrożenie Lean/ Kaizen/ Ciągłe Doskonalenie

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Prowadząc działania doradczo-szkoleniowe w zakresie Lean / Kaizen / Ciągłego Doskonalenia skupiamy się na osiągnięciu jak najlepszego efektu z układania organizacji. Do realizacji tego celu potrzebujemy ludzi z właściwymi kompetencjami. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się tyle szkoleń, gdyż poprzez rozwój ludzi doskonalimy procesy biznesowe. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia w obszarach naszej specjalizacji, czyli: Strategia i Zarządzanie w kulturze Lean, jak Shopfloor Management, Lean Controlling, tworzenie Systemów Sugestii czy zarządzania zmianą w kulturze Lean. Rozwój kompetencji miękkich Leaderów i Managerów realizujemy poprze Akademie takie jak Akademia TWI, Akademia Lean Management czy Akademia Zarządzania Projektami Lean. Kolejny obszar szkoleń to Optymalizacja Procesów, czyli takie szkolenia, które nauczą Państwa działać efektywniej w procesach np. Mapowanie procesów, VSM, optymalizacja procesu przezbrojeń i inne. Rozbudowany obszar szkoleń z Narzędzi Lean Management jak 5S, Wizualizacja, Standaryzacja, TPM, JIT, SMED, Kaizen Event i inne, które wspierają wdrożenie Lean / Kaizen/ Ciągłe doskonalenie w organizacji, prowadzimy w bardzo praktyczny sposób, z działaniami na GEMBA, czyli tam, gdzie realizowane są procesy. Narzędzia Lean Office to grupa szkoleń dedykowanych dla usług, serwisu, administracji, zakupom, sprzedaży i tym działom w organizacji, w których procesy są wirtualne i eliminacja marnotrawstw realizowana jest poprzez działania optymalizacyjne, standaryzacyjne i wizualizacyjne. Dla uzupełnienia oferty związane z narzędziowym podejściem do rozwoju organizacji przygotowaliśmy również szkolenia z zakresu Zarządzania Jakością.
Wdrażać Lean/Kaizen/Ciągłe Doskonale poprzez realizację tylko szkoleń jest bardzo ciężko, ale bez budowania świadomości i rozwoju ludzi – wdrożyć Lean /Kaizen/ Ciągłe doskonalenie – się nie da. Dlatego my poprzez Rozwój ludzi doskonalimy procesy biznesowe.

Strategia i zarządzanie w kulturze Lean 

Rozwój Leaderów i Managerów Lean 

Optymalizacja Procesów 

Narzędzia Lean Management 

Narzędzia Lean Office

Narzędzia Zarządzania Jakością

^