LMCG Instagram

Zarządzanie, Optymalizacja, Mapowanie Procesów

Optymalizacja Procesów 

Odpowiednie zarządzanie jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Im większe przedsiębiorstwo tym trudniej jest sterować procesami z uwagi na rozproszenie odpowiedzialności. Zarządzanie procesowe to rozwiązanie, które po właściwym wdrożeniu usprawni działanie wszystkich podzespołów. Nasza firma organizuje szkolenia z zakresu optymalizacji procesowej i eliminacji marnotrawstwa. Poznanie strategii Lean Management na pewno pomoże w szerszym postrzeganiu codziennych czynności. Optymalizacja procesów to klucz do maksymalizacji zysków i zadowolenia klientów. Cała sztuka polega na dokładnym zaplanowaniu działań, które będą wykonywane bez zakłóceń, powtarzalnie, w określonym czasie i ilości, w odpowiedniej kolejności, z właściwymi standardami. Podstawową zasadą jest optymalizacja i procesowość, więc uzyskanie takiego efekty jest możliwe tylko przy dobrym rozumieniu – co dla nas jest procesem I jak optymalnie go poprowadzić w organizacji, kto, za co jest odpowiedzialny I jakie standardy powinny funkcjonować w miejscu pracy i przy procesie.

Szkolenia z zakresu optymalizacji procesów to gwarantowany sukcesu

W zakładach produkcyjnych coraz więcej zadań wykonują maszyny/automaty/roboty, ponieważ są dokładniejsze i łatwiej jest oszacować czas wykonania ich pracy. Mapowanie procesów to pierwszy krok do zaprowadzenia właściwej, optymalnej organizacji w firmie. Jest ono niezbędne, gdy mamy do czynienia z nowym procesem lub widzimy, że aktualne działania przysparzają problem jakościowe, czasowe, wdrożeniowe, dużo kosztują. Najlepiej mapowanie przedstawić graficznie, ponieważ wtedy wszystko jest przejrzyste i łatwo nanosić poprawki. W poszczególnych symbolach umieszcza się komendy, operacje, uwagi. Zazwyczaj mapa dotyczy realizacji procesu przez większą ilość osób, więc tworzenie jej może być ciekawym zajęciem grupowym podczas warsztatów. Każdy z zaangażowanych powinien podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Każde stanowisko w firmie jest istotne i de facto tylko osoba, która wykonuje daną czynność może się obiektywnie wypowiedzieć, jakie istnieją zagrożenia i co może się nie udać. Zarządzanie procesami to ciągłe doskonalenie i ulepszanie poszczególnych elementów. Dążenie do eliminacji strat pozwala na coraz szybszą i efektywniejszą pracę. W dobie silnej konkurencji wygrają te firmy, które będą gotowe na zmiany i wprowadzanie nowinek technicznych. Pozyskanie nowych klientów umożliwia rozwój oraz stabilną pozycję na rynku. Dlatego też procesy powinny być jasne i klarowne i przygotowane pod to czego oczekuje od nas Klient, a ewentualne błędy szybko niwelowane.

^